Partners & Sponsors

 

Buy jewellery & metal art crafted in Canada at the following MAGC member galleries


COPYRIGHT 2015

Legal Notices

Copyright & Trademark Notices

All materials on this Website (the "Site"), and the Site itself are protected by copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights. These materials are owned by The Metal Arts Guild of Canada ("MAGC") or by the artists who created these materials. View Full Copyright Notice or this network's Terms of Service

 

FOLLOW US!

 Follow MAG on Twitter Follow MAG on Facebook

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Photos

  • Add Photos
  • View All

Latest Activity

Serina Likar updated their profile
7 hours ago
Serina Likar posted a status
7 hours ago
Profile IconSerina Likar, Edwin sing, ketoancattuong33 and 24 more joined Metal Arts Guild of Canada
7 hours ago
Edwin sing posted a status
"Fyt Lyft Keto - Supplement for health"
8 hours ago
Edwin sing updated their profile
8 hours ago
molly davis updated their profile
10 hours ago
ketoancattuong33 updated their profile
12 hours ago
Rolland Rivas posted a discussion

https://ketodietsplan.com/keto-ultra-diet/

The keto ultra diet offers a dietary enhancement which should aid the wright misfortune procedure known as ketosis. At the point when the body enters a condition of metabolic ketosis, it can consume fat cells at a snappy pace. As per this current item's site, ultra keto diet amplifies the proficiency of this diet.This organization offers various confident pieces of information into…See More
12 hours ago
Rolland Rivas posted a status
12 hours ago
Rolland Rivas posted a status
12 hours ago
Refes maxr posted a blog post

<a href="http://testrot3online.info/blog/fitness/slim-ambition-keto/">http://testrot3online.info/blog/fitness/slim-ambition-keto/</a>

Slim Ambition Keto Slim Ambition Keto Slim Ambition Ketos in the market which depend on upon the Slim not exactly the same as the rest. A buzz has been made by this Slim Ambition Keto cure among the true blue amassing and is getting store of considered its risk free plentifulness. Emphatically, even the flourishing marvels from around the glob, are concerning this Slim Ambition Keto after bound on the particular quality…See More
13 hours ago
Garazn Hida posted a discussion

https://www.myfitnesspharm.com/plant-pure-turmeric-cbd/

Plant Pure Turmeric CBD Oil The location has even made the relationship between a bisexual girl and a pair a contractual settlement with phrases and circumstances. Similar-sex couples can legally marry in all US states and receive both state-stage and federal advantages. An example can be somebody using a medication or different natural substance that is intended to deal with erectile dysfunction, however that particular…See More
14 hours ago
alsena12 na posted a blog post

<a href="https://www.alertpills.com/keto-buzz/">https://www.alertpills.com/keto-buzz/</a>

Keto Buzz Crash dieters need not observe. There are also psychological benefits to following the Prasouda eating regimen as properly. One example is that due to the overall amount of the food being eaten stays extraordinarily consistent, the person at the food plan will now not likely locate themselves in situations wherein they're hungry. must one experience that manner, but, wholesome snacks within the shape of nuts (e.g. pecans) must be…See More
14 hours ago
Michael Aavis posted a blog post

<a href="https://healthjudges.com/provexum-male-enhancement/">https://healthjudges.com/provexum-male-enhancement/</a>

Provexum Male Enhancementhttps://healthjudges.com/provexum-male-enhancement/With a practical blend of each and every ordinary fixing, these male improvement pills are prominent for extending the release of testosterone hormone in your body and moreover streamlines blood stream everywher Furthermore, it diminishes the odds of reactions since it doesn't contains any…See More
14 hours ago
Nickolas Smith posted a discussion

Get Your Flight Tickets Booked Today With Lufthansa Reservations

Enjoy the amazing city of Boston with Lufthansa Reservations that has plenty of packages available for you. Go for an early booking to save money and find the best seat in the house. Few of its incredible features are:• Superior seats and spacing• Easy way to book via Lufthansa Airlines Reservations•Special deals and seasonal packages• 24/7 mail, chat and phone assistance• Extra luggage option at low costTo know about Lufthansa…See More
14 hours ago
Hothe Coth posted a discussion

http://worldmuscleking.com/keto-bodytone-avis/

Sentir belle. C’est une solution sûre et prometteuse pour dire au revoir à la graisse non désirée. Essayez maintenant! Où acheter Keto Bodytone Il s'agit d'une formule de perte de poids super exclusive qui configure vos problèmes corporels et vous Keto Bodytone fournit d'excellents résultats qui améliorent votre bien-être et vous rendent meilleur avec votre nouvelle vie. Ceci est exclusivement disponible sur le mode d’achat en ligne.…See More
14 hours ago
Jessymeshak posted a status
17 hours ago
fiuonsy lean posted a blog post

Total Radiance info

Total Radiance I spent a good many hard earned capital on Total Radiance. To the best of my knowledge, we're in a strong market currently. That is an easy situation. You have seen what aces are doing and, certainly, you can do it too. You don't need to press your luck. I want to return to my previous statement pertaining to best teeth whitening for sensitive teeth. It shouldn't… Here's…See More
17 hours ago
Swift Trim Keto posted a discussion

What is the Swift Trim Keto diet? Here's everything you need to know

Swift Trim Keto : You might like to know this other Weight Loss types are before now being processed. We'll get to a few firm ground. Weight Loss was quite impressive. These questions come up all the time. Weight Loss will not disappear quietly into the night. https://www.healthygnc.com/swift-trim-keto/…See More
17 hours ago
Hadriel Sam posted a status
17 hours ago

Groups

Bai van khan cung Tet Han Thuc mung 3 thang 3 am lich

Bài văn khấn cúng Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch

Văn khấn cúng Tết Hàn Thực của https://www.reddit.com/user/maulangmoda/comments/betzjr/mau_chieu_r... được sử dụng vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tết Hàn Thực tại Việt Nam là sự kế thừa, tiếp thu văn hóa của Trung Hoa vào những năm Bắc Thuộc, nhưng đã được cải biến để phù hợp hơn và mang đặc tính dân tộc riêng.

Ngày nay, người Việt Nam vào tiết Hàn Thực vẫn nổi lửa nấu nướng bình thường và thường làm bánh trôi – bánh chay để tượng trưng cho tết Hàn Thực. Chính vì vậy tết này còn được gọi là Tết Bánh Trôi – Bánh Chay.

Ý nghĩa Tết Hàn thực

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.

Nguồn gốc của Tết Hàn Thực

Nguồn gốc của Tết Hàn thực bắt nguồn từ đời Xuân Thu. Vua Tấn Văn Công nước Tấn gặp loạn nên phải bỏ nước lưu vong sống cảnh nay trú nước Tề, mai ở nước Sở. Bấy giờ, có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo phò vua đã giúp đỡ nhiều mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn kiệt, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong, hỏi ra mới biết đem lòng cảm kích vô cùng.

Giới Tử Thôi theo phò vua Tấn Văn Công trong vòng mười chín năm trời, cùng nhau nếm mật nằm gai, khổ luyện thành tài. Về sau, Tấn Văn Công dành lại được ngôi vương, trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình theo vua phò vua là chuyện nên làm, ông cho rằng những việc đó đâu có gì đáng nói.

Vì thế, ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm Tử Thôi. Nhưng vì là người không tham danh vọng, Tử Thôi nhất quyết không quay về lĩnh thưởng, Tấn Văn Công ra lệnh đốt rừng (muốn thúc ép Tử Thôi quay về). Không ngờ Tử Thôi quyết chí, hai mẹ con cùng chịu chết cháy trong rừng.

Vua đau lòng, thương xót nên đã lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ nguội nấu sẵn tưởng niệm Giới Tử Thôi.

Mặc dù có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng Tết Hàn thực của người Việt vẫn mang những sắc thái riêng. Đây là một dịp để người Việt hướng về nguồn cội, tưởng nhớ ân đức tổ tiên. Vào ngày này, người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường. Điều đặc biệt, https://trello.com/c/V0k2fXyN/26-mau-chieu-rong-da-chieu-rong-nam-b... người Việt còn sáng tạo nên bánh trôi, bánh chay là những thức ăn nguội tượng trưng cho Tết Hàn thực.

Ý nghĩa của Tết Hàn Thực

Do giao lưu văn hóa lâu đời với Trung Hoa nên người Việt cũng ảnh hưởng Tết Hàn thực. Nhưng ở Việt Nam Tết Hàn thực không phải để tưởng nhớ đến Tử Thôi mà mang ý nghĩa dân tộc sâu sắc.

Tết Hàn thực mang màu sắc dân tộc riêng và được lưu giữ mãi trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ngày này, các gia đình làm bánh trôi bánh chay cúng ông bà, tổ tiên và không kiêng đốt lửa. Với người Việt trong dịp này nhiều nơi làm bánh trôi bánh chay cúng thần hoàng.

Hai thứ bánh trôi và chay đều làm từ bột gạo nếp thơm. Bánh trôi nặn viên nhỏ, ngoài trắng, trong nhân đường đỏ, thả luộc trong nồi nước sôi, khi bánh nổi lên mặt nước vớt ra vừa chín tới. Còn bánh chay thì nặn tròn dẹt, không nhân, đặt lên đĩa nhỏ, khi ăn đổ nước đường lên trên.

Ở một số vùng, người ta làm thêm món bánh nhót, cách làm tương tự bánh chay nhưng chỉ khác hình dáng được người dân nơi đây nặn giống như trái nhót lạ mắt.

Tết Hàn thực của người Việt không liên hệ tới Giới Tử Thôi mà những món ăn ngày này làm ra đều được cúng gia tiên với ý nghĩa con cháu đều hướng về tổ tiên, nguồn cội. Và cũng trong dịp này, dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày mùng 3/3 âm lịch cũng cố gắng về với gia đình để được đi tảo mộ, để cùng nhau ngồi bên mâm cơm sum họp gia đình.

Sắm lễ cho Tết Hàn thực

Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn Thực gồm: Hương, hoa, trầu cau và 5 (hoặc 3 bát) bánh trôi, 5 (3 bát) bánh chay dâng lên bàn thờ.

Văn khấn cúng Tết Hàn Thực: Tết Hàn Thực ngày 3 tháng 3 khi cúng Tổ Tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau.

Văn khấn cúng Tết Hàn thực

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:…………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay là ngày……………………………… gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài

Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………… cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Tư vấn mua hàng: https://www.scoop.it/topic/mau-lang-mo-a-by-maulangmoda/p/410704886...

Views: 10

Comment

You need to be a member of Metal Arts Guild of Canada to add comments!

Join Metal Arts Guild of Canada

© 2019   Created by MAG Tech Support.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service